1 "הנהשמתיךלמוןג חרוץ חדש בעל פיפיות" (ישעיהו מ"א,טו‭.(‬דיש במורג עשוי פח, שהחליף את מורג העץ היקר.בפעולת הדיש מוציאים את הגרגרים מתוך השיבולים.