ומלאו הגרנות בר

דוד עמית יואל ב י , כד הדיש " והשיג לכם דיש את בציר" ויקרא כ " ו , ה מהגדיש , שבצד הגורן , מפרישים כמות מתאימה של שיבולים ופורשים אותה בשכבה עבה על פני משטח הסלע או האדמה המהודקת המהווים את הגורן . וכאן מתחילה פעולת הדיש המסורתי . בארץ נפוץ כיום השימוש במכונת דיש " ) דרשה (" הנגררת על ידי טרקטור ומופעלת בכוח המנוע שלו בעזרת חגורת "מעביר כוח . " בלבנון נפוצה מכונת דיש ממונעת מסוג שונה , הבנויה מכעין ארגז סגור , והיא פיתוח של מכונה ידנית עשויה עץ . מכונות אלה "דחקו את רגליו " של הדיש המסורתי . אך בני מזל יוכלו עדיין להבחין גם כיום , בראשית שנות השמונים , בדיש הנעשה בשיטות ובאמצעים שכמעט לא השתנו מאז ימי המקרא . השיטה הפרימיטיבית ביותר היא ברגלי בהמות ( בדרך כלל , חמורים או שוורים . ( קושרים זו בצד זו כמה בהמות ( משתיים עד שש ואף יותר ) ומסובבים אותן סחור סחור בגורן . חיכוך רגליהן הרבות בשיבולים יוצר את תהליך הדיש , דהיינו , הוצאת הגרגרים מהשיבולת . כדי לייעל את השיטה נהגו לפרזל לא רק את רגלי הסוסים והחמורים ( שהיו בלאו הכי מפורזלות , ( אלא גם את רגלי השוורים והפרות , בפרסות מלאות המכסות ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור