3 "בית גרנות" של הכפר צוריף ממערב לגוש עציון.דוגמה לשטח גרנות ציבורי, בניגוד לגרנות פרטיות שבצד הבית.