1 דיש בגורן של מקוה־ישךאלבשנת ‭.1906‬ההתיישבות הציונית הכניסה את הקדמה למשק החקלאי בארץ־ישראל.