‭5,4‬ "כי קבצם כעמיר גרנה" (מיכה ד‭,'‬ "דו הובלת העמיר אל הגורן על גבי חמור.