שלחו מגל בשל קציר

הקציר " ותפש מגל בעת לןציר" ירמיהו נ , ' טז לפי המסורת החקלאית של אבותינו התחיל קציר השעורים בפסח . במוצאי היום הראשון של פסח , שהוא יום שבתון , החלו בקציר העומר משדות השעורים ואז מתחילה נם ספירת העומר , הנהוגה גם כיום , ומסתיימת בחג השבועות : "מהחל חרמש בלןמה תחל לספר קובעה שבעות " ( דברים ט '' ז , ט . ( חודש ניסן , שבו חל הפסח , נקרא במקרא "חודש האביב " והתורה מצווה לגביו : "שמור את חדש האביב " ( דברים ט '' ז , א . ( עתה , כאשר המושג "אביב " נהיר לנו , יכולים אנו להבין את משמעותו של ציווי זה . כדי שלא יחול שיבוש בהתאמה שבין לוח השנה העברי לעונות השנה , היו דואגים שפסח יחול תמיד בגמר הבשלת השעורים והיותן מוכנות לקציר . בסוף חודש אדר היו שלוחי בית הדין הגדול שבירושלים יוצאים לשדות ובודקים אם השעורה כבר הגיעה למצב "אביב . " אם לאו - היו מעברים את השנה . כלומר , מוסיפים חודש נוסף הוא אדר ב , ' כדי שראש חודש ניסן יחול כשהשעורה תניע לדרגת ההבשלה המתאימה . בתלמוד מובא נוסח מכתב ששלח רבן גמליאל , נשיא בית הדין הגדול , לכל ישראל לאחר החלטה על עיבור השנה ( בתרגום עברי : ( " לאחינו בני גלויות ב...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור