3 "הלוף ילך ובכה נשא מע\ך הזרע" (תהילים קכ"ו,ו‭.(‬זריעה-פיזור הזרעים ביד,השיטה הפרימיטיבית ביותר. בתמונוף מעבר לדף: "ושדמה לפני קמה" (ישעיהו ל"ז,כז‭.(‬שדות תבואה בךרום מערב הר ו־ןבתן,בטרם הבשילו.