2 "לא תחרש בשור ובחמר יחדו" (דברים כ"ב,י‭.(‬אין לאסור שור וחמור יחד למחרשה אחת,כדי לחרוש את השדות,מפני שאין כוחם שווה והחלש יסבול.