1 חריש בשור ובחמור יחדיו הרתומים למחרשה כבדה,בשדות ג'בע (גבע) שבאךץ־בנןמין.מחרשה זו אופיינית לשומרון ולצפון הארץ.