1 "פרדס דמונים עם פרי מגדים" (שיר השירים ד‭,'‬י ‭-",‬