שבעת המינים

סיפורים , אגדות ומשלים מן המדרש והאגדה על שבעת המינים . עירית זהרוני חג השבועות הוא אחד משלוש הרגלים הנזכרות במקרא : "את חג המצות תשמר . שבעת ימים תאכל מצות כאשר צייתן למועד חדש האביב , כי בו יצאת ממצרים ולא יראו פני ךילןם . וחג הלןציר בכורי מעשיף אשר תזרע בשדה וחג האסיף בצאת השנה באספן את מעשיף מן השדה " ( שמות כ " נ , טו-טז . ( לחג השבועות שמות אחדים - חג שבועות , חג הביכורים , חג הקציר וחג מתן תורה . בתקופות שונות הודגשו ערכים שונים של החג . כשישבו ישראל על אדמתם והוציאו לחם מן הארץ , היה יסוד הטבע עיקרו של החג . חגם של עובדי האדמה , של הכורמים והיוגבים . כשגלו ישראל מארצם ונתרחקו מעל אדמתם נחוג החג כזמן מתן תורתנו ויסוד הטבע רק הוזכר ועורר געגועים אל הארץ . בימינו , בארץ ישראל , שוב מאוחדים כל תכני החג - מתן תורה , קציר חיטים וחגיגת זיכרון ביכורים . עבודת האדמה הייתה הבסיס לסדרי החיים והדת של עם ישראל בארץ ישראל בימי בית ראשון ושני . פירות האילן ותבואות השדה המבשילים ראשונה מצווה להביאם לבית הבחירה . לחיוב זה שורשים בהשקפה שכל מתנות הטבע מאלוהים באו ואין אדם רשאי ליהנות מכל מה שזי...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור