5 שלב שלישי: מנקים באבן את העוגה האפויה להורדת האבנים שדבקו בה.