3 "ויאפו את הבצק‭...‬ עגת מצות" (שמותי"ב, לט‭.(‬הכנת עוגות מצות על־ידי הבדואים בדרום מדבר סיני.שלב ראשון: הכנת הבצק על משטח סלע גרניט.