2 בעונת הקינון, בסתיו,נודדים השלווים אל חופי צפון סיני.הם חוצים את הים התיכון בתעופה רצ1פ.ה הנמשכת כל שעות הלילה.בבוקר הם מגיעים תשושים לחוףכאן ממתינים להם הציידים.שלו שניצוד ברשת.