1 "עינת מים ושבעים תמרים" (במדבר ל"נ, ט‭.(‬חיי הנוודים סובבים את נאות המדבר, הניכרות מרחוק בתמרים הנותנים צל, ומצביעות על הימצאות מים,שהם מצרך יקר במדבר.