3 "את המן אכלו עד באם‭"...‬ (שמות ט"ז, לה‭.(‬טיפות מתוקות שמפרישות כנימות המוצצות את מוהל ענפי אשל היאור.האם זהו המן?