2 "וימטר עליהם מן לאכל" (תהילים ע"ח, כד‭.(‬הפרשה מתוקה על ענפי חמדת השיח. הבדואים מכנים זאת "מן רימת‭.'"‬