ו "ויבאו אילמה ושם שתים עשרה עינת מים ושבעים תמרים ויחנו שם על המים" (שמות ט"ו,כז‭.(‬בוסתן של תמרים ועצי פרי באחד הנקיקים שבדרום סיני.