2 מלונה המקרה כסוכה.האשה מכינה אוכל לגברים העוברים בכרם,בהר חברון.