ן מלונה,קומתה התחתונה מקורה באבן ועל גגה סוכה.אופייני לכרמים בהרי יהוןה ושומרון.שימשו מקום מגורים ארעי למשפחת בעלי הכרם בתקופת הבציר.