2 "איש תחת גפנו" (מלכים אי הי,ה‭.(‬חגי עבדאללה בסוכתו הבנויה מעל המלונה שבכרם,בהר חברון.