1 "וסכה תהיה לצל יומם‭"...‬ (ישעיהו ד‭,'‬ ו‭.(‬סוכה למנוחה בחולות צפון סיני,ממזרח לבלהה.