4 בית ועליו סוכה, הבנויה על־גבי מעקה עשוי בוץ ותבן,בכפר דיר צאמת שבמערב הר מלרון. בתמונוף מעבר לדף: "ויעשן לו־;ם סכות איש על גנו" (נחמיה חי,טז‭.(‬ סוכות למגורים בקיץ, על גגות הבתים בכפר דירצאמת.