1 סוכת גפנים על גג עשוי שכבות בוץ ותבן, בעיירה בדרום לבנון.