2 "והוא ישב פתח האהל כחם היום" (בראשית י"ח,א‭.(‬שיכון סוכות של בדואים בצפון סיני,ליד בלחה.