דרך ארץ אדם וטבע

דרך ארץ • • אדם וטבע בעריכת עירית זהרוני קצין חינוך ראשי - "במחנה" משרד הבטחון - ההוצאה לאור DEREKH ERETZ Man And Nature EDITOR : IRIT ZAHARONI  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור