המשתתפים בקובץ

דוד מנשרי Ph . D ) אוניברסיטת תל אביב . ( מרצה בחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה , ראש המרכז ללימודים איראניים , אוניברסיטת תל אביב . בין פרסומיו הבולטים : איראן במהפכה ( הקיבוץ המאוחד , , ( 1988 איראן : בין אםלאם ומערב ( משרד הביטחון , . ( 1996 רז צימט M . A ) אוניברסיטת תל אביב . ( עמית מחקר במרכז ללימודים איראניים ותלמיד מחקר לתואר שלישי בבית הספר להיסטוריה , אוניברסיטת תל אביב . פרסם שתי סקירות במסגרת הפרסום זמן איראן היוצא לאור מטעם המרכז ללימודים איראניים : "תוצאות הבחירות למועצת המומחים ולרשויות המקומיות באיראן 1 משמעויות ראשוניות" ( זמן איראן , מס' 22 , 3 דצמבר ( 2006 ו"גילויי משיחיות וצופיזם מול משטר שמרני באיראן" /) מן איראן , מס' 23 , 4 יולי . ( 2007 מאיר ליטבק Ph D ) אוניברסיטת הרווארד . ( מרצה בחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה וחוקר בכיר במרכז ללימודים איראניים , אוניברסיטת תל אביב . בין פרסומיו האחרונים : ; Forthcoming ) Webman . Arab Representations of the Holocaust ( Hurst Pub ., Meir Litvak & Esther משה אהרונוב ומאיר ליטבק , .-איראן מקיסרות פרסית למהפכה אסלאמ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד