רחל שאול משולש היחסים יפן-איראן-סין: איראן כלשון מאזניים בסוגיית האנרגיה האסיאנית

מבוא יפן מייבאת 99 . 6 ^ 0 מהנפט שהיא צורכת . תלותה הרבה במקורות אנרגיה זרים ופגיעותה בתחום זה מחייבות ניהול מדיניות אנרגיה מושכל , וממחישות את מרכזיותה וחשיבותה הלאומית של מדיניות זו . מאז שנות השמונים , מהווים ארבעה אלמנטים מרכזיים את עיקר מדיניות האנרגיה של יפן : הצורך להבטיח זרימה יציבה ובלתי מופרעת של נפט , במחיר הנמוך ביותר האפשרי ; גיוון מקורות ההספקה ; התייעלות משק הנפט ; ופיתוח מקורות אנרגיה חלופיים לנפט ' . מגמות שוק הנפט העולמי כיום , כגון עלייה חדה במחירי לניתוח מעמיק בנושא מדיניות האנרגיה של יפן במהלך שנות השמונים והתשעים , ראו : "Japanese Energy Policy , " in Wilfrid L . Kohl ( ed . ) . Af ter The Policy ( New York , 1983 ) , pp . 45-70 ; Ronald A . Morse , Japanese Economic Security : Resources in Japanese Foreign and Japan ' s Search for Security , " in Nobutoshi Akao ( ed . ) , Valerie York , "Oil , the Middle East , הנפט , עלייתן של צרכניות חדשות המציגות גידול מואץ ביבוא נפט והתלות הגוברת של צרכניות נפט בהספקת נפט מהמפרץ הפרסי , מעוררות שאלה מרכזית : עד כמה ובאיזה או...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד