תוכן העניינים:

הקדמה 7 עוזי רבי מבוא 9 המערכת הפוליטית באיראן - ייחודיותה ומורכבותה 17 דוד מנשרי למחרת המלחמה בלבנון : העוצמה האיראנית ומגבלותיה 17 רז צימט להיות נשיא ברפובליקה האסלאמית : אחמדינז'אד בסבך הפוליטיקה האיראנית 31 איראן וישראל : הזיווג המוזר 49 מאיר ליטבק ישראל בעיני איראן : מהכחשת השואה לשלילת הקיום 49 ליאורה הנדלמן בעבור ישראל ובלוגיסתאן : יומני מלחמה ברשת האינטרנט 68 העולם הערבי לנוכח מעמדה העולה של איראן 77 עוזי רבי " הסהר : "השיעי חזון איראני וחשש ערבי 77 אייל זיסר סוריה ו"הקרב על : "לבנון הקשר האיראני 99 הזירה הגלובלית : ההתמודדות עם האתגר האיראני 115 איתן גלבוע ארצות הברית מול האתגר האיראני 115 רחל שאול משולש היחסים יפן איראן סין : איראן כלשון מאזניים בסוגיית האנרגיה האסיאנית 134 אלדד פרדו גלובליזם ואסלאם חדש . איראן כשחקן דתי 151 המשתתפים בקובץ 195 אינדקס 197  אל הספר
הקיבוץ המאוחד