ד הבא לתקן יתחיל בו בעצמו

פעם התארחו כמה גדולי ישראל אצל ר' יצחק מווארקי . האורחים דיברו על ערכו של נ ^ שרת ישר להנהגת הבית ; אם הוא טוב , הכל פונה לצד הטוב , כמו שמצאנו אצל יוסף , שהכל הצליח בידו . ר' יצחק חלק על דבריהם ואמר : ' לפנים גם אני סכור הייתי כן , אבל אחר כך הוכיח לי רבי , שהכל תלוי בבעל הבית . בימי נעורי היתה אשתי מצרה לי ולמשרתים , ואף על פי שאני עצמי מוכן הייתי לסבול ולא למחות , קשה היה לי לראות בצערם של המשר תים . על כן נסעתי אל רבי , ר' דויד מלילוב , ושאלתי עצה מפיו , אם עלי לקום כנגד אשתי . הרבי השיב ואמר : "למה אתה מדבר אלי , דבר אל עצמך " ! הפכתי בתשובתו שעה קלה , עד שעמדתי על כוונתה . והכוונה נתבררה לי מתוך שנזכרתי מאמר אחד של הבעל שם טוב הקדוש : "יש מחשבה , דיבור ומעשה . המחשבה כנגד אשתו של אדם , הדיבור כנגד בניו , והמעשה כנגד משרתיו . זכה אדם לתקן שלושה אלה , הכל נהפך עליו . "לטובה מיד הבנתי את כוונת דבריו של הרבי , שהכל תלוי בי . 'בעצמי סיפור זה נוגע באחת הבעיות העמוקות והחמורות של חיינו : במקור האמיתי של הסכסוך שבין בני אדם . נוהגים להסביר את גילוייו של אותו סכסוך בטעמים שבעלי הריב רוא...  אל הספר
מוסד ביאליק