ב הדרך המיוחדת

פעם בא ר' דוב בער מראדושיץ לפני רבו ' החוזה' מלובלין וביקש ממנו : 'ילמדנו רבנו דרך כוללת בעבודת הבורא ' ! השיב הצדיק ו ' אי אתה יכול לומר לו לאדם , איזו הדרך ילך בה . הרבה דרכים לאדם לעבוד את השם . יש אדם העובד את השם על ידי לימוד התורה , ויש שהוא עובדו על ידי תפילה , ואף יכול אתה לעובדו על ידי דבר והיפוכו : אחד עובדו ב תענית , ואחד באכילה ושתייה . כל אדם צריך ליתן את דעתו , לאיזו דרך לבו מושכו , ובה בדרך יבחר בכל . 'מאודו יש בהם בדברים אלה כדי ללמדנו משהו על המידה שעלינו לנהוג במעשי העבודה האמיתית שעשו בני הדורות שקדמו לנו . ראויים הם שנשבחם , שנלמד מהם , אבל אין אנו צריכים לחקותם . מעשיהם הגדולים והקדושים מופת הם לנו להראותנו בחוש , גדולה וקדושה מהי , אבל אין הם דגם שעלינו לצייר על פיו . ואפילו אין בידינו לעשות אלא דבר מועט לפי ערך מעשיהם של האבות , יש בו במועט הזה ערך לעצמו באשר אנו עושים אותו לפי דרכנו ובכוחנו שלנו . אחד מחסידיו של המגיד מזלו טשוב שאל את רבו : 'נאמר בספר תנא דבי אליהו : "לפיכך היו אומרים כל אחד ואחד , מתי יגיעו מעשי למעשה אברהם יצחק ויעקב *? מה כוונתם של דברים אלו...  אל הספר
מוסד ביאליק