דרכו של אדם על־פי תורת החסידות

מרדכי . בובר מוסד ביאליק הדפסה שנייה , תשכ"ד 1964 הדפסה שלישית , תשמ"א 1981 הדפסה רביעית , תשס"ו 2006 הדפסה חמישית , תשע"א 2010 כל הזכויות שמורות למוסד ביאליק ? ירושלים תשי"ז Copyright by the Bialik Institute . Jerusalem 1957 Printed in Israel הדברים שבקונטרס זה נאמרו בסידרת הרצאות שהרציתי ב'קול ישראלי בתחילת שנת תש'ו ומאז לא הוספתי עליהם ולא גרעתי מהם . רק עכשיו עם הדפסתם בצורת ספר נעשו בהם שינויים ותיקונים שבסגנון ובלשון , והנני מודה מקרב לבי לידידי מר משה ינון שהשתתף עמי במלאכת תיקון זו .  אל הספר
מוסד ביאליק