ביבליוגרפיה

מקורות ראשוניים Aston , William George , tr ., 1972 , Nihongi orNihon-Shoki - Chronicles of Ann-Arbor , Mich . — . tr ., 1997 , Recordsof Wind and Earth , Association for Asian Studies , Aoki , Michiko Y . tr ., 1971 , Izumo Fudoki , Sophia University , Tokyo . ( Takeda Izumo , Miyoshi Shoraku and Namiki Senryu ) , Columbia Keene , Donald , tr ., 1971 , Chushingura - The TreasuryojLoyal Retainers . Stories , Meiji Japan Society , Tokyo . Kato , G ., and Hoshino H ., tr ., 1925 , Kogoshdi - Gleanings from Ancient Vt . Japan from the Earliest Times to A . D . 697 , Charles E . Tuttle , Rutland , Translation oftheAncient Japanese Ritual Phili ppi , Donald L , tr ., 1985 , Kojiki , University of Tokyo Press , Tokyo . Princeton University Press , Princeton . Levy , Ian Hideo , tr ., 1987 , The Ten Thousand Leaves ( Man yoshii ) , 4 vols ., Universityof Tokyo Press , Tokyo . Kitagawa , Hiroshi , and Bruce T . Tsuchida , tr ., 1977 , The Taleof the Heike , University Press , New York . Vintag...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור