לוח כרונולוגי של השושלת הקיסרית היפנית

29 קימיי 30 571- -539 בידאצו 31 585- -572 יומיי 32 587- -585 סושו-ן 33 592- -587 סואיקו" 34 628- -593 ג'ומיי -629 -ו 64 35 קוגיוקו" 36 645- -642 קוטוקו 37 654- -645 סאימיי" 38 661- -655 טנג'י 39 672- -661 קובון 672 40 טמי 41 686 ? -672 ג'יטו" 697 -686 42 מומו 43 707 ? -697 גמיי" 44 715 -707 גנשו" 45 724 -715 שומו 46 749 ? -724 קולןן- 47 758 -749 ג'ונין 48 764- -758 שוטוקו 49 770- -764 קונץ 50 781- -770 קאמו 806- -781 51 הייזיי 52 809- -806 סאגה 53 823 -809 ג' תה 54 833 -823 נימיו 55 850 -833 מונטוקו 56 858 -850 סייוואה 876 -858 קיסרית . 57 יוזיי 58 884-876 קוקו 59 887-884 אודה 60 897-887 דאיגו 16 930-897 סוזאקו 62 946-930 מוראקאמי 967-946  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור