גיניאולוגיה של אלי יפן

האלים הנעלמים אמה נו מינאקאנושי נו קאמי טאקאמי מוסובי נו קאמי קאמי מוסובי נו קאמי אומאשיאשי קאביהיקוג'י נו קאמי אמה נו טוקוטאצ'י נו קאמי קוני נו טוקוטאצ'י נו קאמי טויו קומונו נו קאמי זוגות אלוהיים . 1 האל הירוקו , ילד העלוקה , אינו נחשב כאחד מילדיהם . . 2 רשימה חלקית .  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור