סיפורה של המראה הקדושה

העלילות הקדומות מספרות לנו על כמה וכמה מראות קדושות בעידן האלים . מספרים שכאשר הוליד איזאנאגי את צאצאיו הראשונים , הוא לקח מראה של נחושת לבנה בשמאלו , ובה הוליד את אלת השמש אמאטראסו . אחר כך לקח מראה של נחושת לבנה בימינו , ובה הוליד את אל הירח צוקויומי . ואז הביט הצידה , וכך נולד אל שלישי , סוסאנואו , הוא אל הסערה . אמאטראסו וצוקויומי זהרו בשעת הולדתם באור יקרות , ולכן ציווה עליהם איזאנאגי לזרוח על פני הארץ . לפני שנחבאה במערה , ציוותה אמאטראסו אלת השמש ליצור מראה . היא קיוותה שבעזרת המראה יוכלו צאצאיה לראות את השתקפותה במקום לחזות באורה במישרין . מכיוון שלא היתה מרוצה מהמראה הראשונה שיצרו עבורה , ציוותה ליצור מראה שנייה . האנשים במחוז קיי סוגדים עד היום למראה הראשונה . את המראה השנייה נתנה אלת השמש לבנה , וציוותה עליו שישמור אותה תמיד לצידו , בחדרו ועל משכבו . אחר כך נכנסה למערה , וחושך גדול ירד על העולם . האלים טיכסו עצה איך להוציא את האלה מן המערה . לבסוף תלו את המראה הקדושה על ענפיו האמצעיים של העץ הקדוש סאקאקי . האלה אמה נו אוזומה נו מיקוטו פרצה בריקוד סוער לפני המערה , וכאשר אמאט...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור