אלת השמש ואחיה אל הסערה

מכיוון שביקר בארץ המתים ונטמא , הלך איזאנאגי למחוז צוקושי , לטבול במים ולהיטהר . לפני שטבל במים פשט את בגדיו , ומכל פריט לבוש שפשט נולד אל . מן המקל שהשליך ומנדן החרב , מחצאיתו האלוהית ומחלוקו , ממכנסיו ומכובעו , מהצמיד שענד על ידו הימנית ומהצמיד שענד על ידו השמאלית - מכל דבר ודבר שהסיר מעליו נולד אל . לאחר שפשט את בגדיו , רצה לטבול במים ולהיטהר . הוא ראה שהזרם במעלה הנהר מהיר מאוד , ואילו הזרם במורד הנהר איטי מדי . לכן טבל בדיוק במחצית הדרך , בין המים המהירים והמים האיטיים . ורק אז , לאחר שהיטהר , שטף את עצמו במים העליונים ובמים התחתונים . מן הזוהמה שנשטפה מגופו של איזאנאגי נולדו אלי הטומאה . גם שני אלי טוהרה נולדו אז , ועשרה אלים נוספים . השלושה שנולדו אחרונים היו אלת השמש , אל הירח ואל הסערה . אמאטראסו אומיקאמי , אלת השמש , נולדה כאשר איזאנאגי שטף את עינו השמאלית . צוקויומי נוי מיקוטו , אל הירח , נולד כאשר שטף את עינו הימנית . ואילו סוסאנואו נו מיקוטו , אל הסערה , נולד כאשר שטף את אפו . איזאנאגי הביט בשלושתם ואמר להם ו " לכי את , אמאטראסו , ומלכי במישור השמימי . ואתה , צוקויומי , לך...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור