בריאת האלים

אחרי איי יפן הולידו איזאנאגי ואיזאנאמי את אלי הים והנהרות , השדות וההרים , האבנים והרוחות , הסלעים , העצים והעשבים . לבסוף הולידו את אל האש . כאשר ילדה איזאנאמי את אל האש , שרף היילוד את ערוות אמו , והיא מתה . במותה נולדו מתוך קיאה וצואתה אלי המתכת והאדמה , המים והיצירה שזה עתה נולדה . איזאנאגי ראה שאחותו האהובה מתה , כעס וכרת את ראשו של אל האש . מגופו כרות הראש של אל האש נולדו שמונה אלים , ומדמו השפוך - שמונה אלים נוספים .  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור