פרידת השמים והארץ והאלים הראשונים

לפני שהיו כוח וצורה , והתוהו רק התחיל להתגבש , ולא היו עדיין כינוי ושם ושום דבר נברא , מי יכול היה לדעת את הצורה ? כאשר השמים והארץ נפרדו לראשונה , הופיעו במישור השמימי שלושה אלים בלתי נראים . השלושה היו אמה נו מינאקאנושי אדון' ) מרכז , ( 'השמים טאקאמי מוסובי נו קאמי אל' ) הצמיחה , ( 'הגבוהה וקאמימוסובי נו קאמי אל' ) הבריאה . ( 'המופלאה שלושת אלה קמו והיו לאבותיהם של כל הדברים . כאשר הארץ היתה עדיין צעירה , צפה כשמן ושטה במדוזה , הופיעו שני אלים נוספים : אומאשיאשי קאביהיקוג'י נו קאמי ואמה נו טוקוטאצ'י נו קאמי . גם אלים אלה הסתירו את עצמם . חמשת האלים נותרו כל אחד ביחידותו . אחריהם הופיעו אלים נוספים , וגם הם נותרו ביחידותם . ורק אז התחילו להופיע זוגות של אלים , אל זכר ואל נקבה . זוג האלים החמישי היה איזאנאגי נו מיקוטו הזכר' ) , ( 'שמזמין ואיזאנאמי נו מיקוטו הנקבה' ) . ( 'שמזמינה האלים הקדומים פקדו על איזאנאגי ואיזאנאמי לצור את האדמה ולייצבה , והעניקו להם את החנית השמימית המשובצת באבני חן . בעומדם על גשר השמים הצף התבוננו השניים למטה , ותהו אם יש שם ארץ . הם תחבו את החנית השמימית אל ...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור