התוכן

חלק ראשון : עידן האלים מחזור טאקאמאגאהארה 9 פרידת השמים והארץ והאלים הראשונים / 9 בריאת איי יפן / 10 בריאת האלים / 10 איזאנאגי ואיזאנאמי בשאול / 11 אלת השמש ואחיה אל הסערה / 13 אלת השמש במערה והאפילה הגדולה / 16 עונשו של אל הסערה 18 מחזור איזומו 19 אל הסערה הורג את הנחש בעל שמונת הראשים ושמונת הזנבות / 19 אוקונינושי אדון הארץ ומלחמתו בשמונים אחיו / 21 אוקונינושי ונשותיו / 25 בריאת העצים והרפואות / 26 הרחבת ארץ איזומו / 27 אוקונינושי וארץ איזומו / 28 בנו של אוקונינושי / 29 מועצת האלים / 30 אמאטראסו משתלטת על איזומו / 32 ניניגי נו מיקוטו עומד לרדת אל ארץ בני האדם / 33 ניניגי נו מיקוטו פוגש את אשתו 35 מחזור צוקושי 37 אש עולה ואש דועכת ובתו של אל הים / 37 לידתו של ג'ימו , הקיסר הראשון של יפן 39 חלק שני : עידן בני התמותה הקיסרים 43 קורותיו של הקיסר הראשון ג'ימו / 43 המגיפה בימי הקיסר סוג'ין , והאל אומונונושי / 47 הקיסר סוג'ין מכניע את אויביו / 48 הקיסר סוג'ין ושני בניו / 49 אומונונושי ואיקוטאמאיורי הימה / 50 עוד על נשותיו של אל ההר אומונונושי / 51 ועוד על נשותיו של אל ההר אומונונושי / 51 סי...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור