פרק 5 בעיות בשיטות המחקר

ככלל , כל התמודדות עם בעיה מדעית חדשה מולידה בהכרח שיטות חדשות של מחקר וניתוח . המצאת שיטות חדשות המתאימות להצגת הבעיה החדשה דורשת יותר מאשר שינויים קלים בגישות המקובלות . הניסויים הפסיכולוגיים בני זמננו אינם יוצאים מכלל זה . השיטות שיקפו תמיד את הגישה הבסיסית לבעיות פסיכולוגיות ולאופן פתרונן . לפיכך , ביקורתנו על הדעות המקובלות כיום לגבי טבעם והתפתחותם של התהליכים הפסיכולוגיים חייבת , בסופו של דבר , להביא לבחינה מחודשת של שיטות המחקר . למרות ההבדלים הניכרים בפרטי ההליכים , כמעט כל הניסויים הפסיכולוגיים מסתמכים על מה שניתן להגדיר כמסגרת של גירוי תגובה . כלומר , ללא קשר לתהליך הנחקר , הפסיכולוג מבקש לחשוף את הנבדק לגירויים כלשהם , המעוצבים על מנת להשפיע עליו בדרך מסוימת , ואז הפסיכולוג בודק ומנתח את התגובות שהגירוי עורר . ככלות הכול , תמצית העניין בעריכת ניסויים היא לעורר את התופעה הנחקרת בדרך מלאכותית ( קרי : בת בקרה , ( ולחקור את השינויים בתגובה המתרחשים ביחס לשינויים בגירויים . לכאורה , אין זה סביר שאסכולות שונות זו מזו תגענה לכלל הסכמה בנוגע למתודולוגיה כזו . למשל , הפסיכולוגיה האוב...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד