פרק 4 הפנמה של התיפקודים הפסיכולוגיים הגבוהים

בהשוואה בין העקרונות של רפלקסים מותנים לבין רפלקסים בלתי מותנים , השתמש פבלוב בדוגמה של קשר טלפוני . אפשרות אחת היא חיבור בין שתי נקודות באמצעות קו מיוחד . חיבור כזה מקביל לרפלקס בלתי מותנה . האפשרות האחרת היא חיבור דרך מרכזייה מיוחדת באמצעות מספר בלתי מוגבל של קשרים זמניים . חיבור כזה מקביל לרפלקס מותנה . בדוגמה זו , קליפת המוח , האיבר הסוגר את המעגלים של הרפקלסים המותנים , משמשת בתפקיד המרכזייה . את המסר העיקרי העולה מהניתוח שלנו לגבי התהליך שביסוד יצירת הסימנים ( סימון , ( ניתן לבטא בצורה כללית יותר , תוך שימוש באותה מטאפורה . נבחן את המקרה של קשירת קשר לשם תזכורת , או הטלת גורלות לשם קבלת החלטה . אין ספק שבשני המקרים נוצר קשר זמני מותנה , מהסוג השני של פבלוב . אם ברצוננו לתפוש את עיקר הדברים המתרחשים , ניאלץ להתחשב לא רק בתיפקוד של מכשיר הטלפון , אלא גם בזה של המרכזן , אשר הכניס את התקע ובכך חיבר את הקו . בדוגמה שלנו , החיבור נעשה על ידי האדם שקשר את הקשר . זה המאפיין אשר מבחין ביו התנהגות ברמה גבוהה לבין התנהגות ברמה הנמוכה . המצאת הסימנים והשימוש בהם כאמצעי עזר לפתרון של בעיה פסי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד