פרק 3 השליטה בזכירה ובחשיבה

לאור מה שלמדנו אני ועמיתיי על תיפקודי הדיבור בארגון התפישה וביצירת קשרים חדשים בין התיפקודים הפסיכולוגיים , לקחנו על עצמנו לחקור באופן מעמיק אופנים נוספים של השימוש בסימנים אצל ילדים , על כל ביטוייו הקונקרטיים ( ציור , כתיבה , קריאה , שימוש במספרים וכיו"ב . ( בדקנו גם האם אופרציות אחרות , שאינן קשורות לאינטליגנציה מעשית , משקפות אותם חוקי התפתחות אשר נתגלו בניתוח האינטליגנציה המעשית . כמה סדרות של ניסויים שביצעתי עם עמיתי עסקו בבעיות אלה , ועתה , על סמך הנתונים שקיבלנו מהם , אנו יכולים לתאר בצורה שיטתית את חוקי היסוד שמאפיינים את המבנה של אופרציות החשיבה באמצעות סימנים אצל הילד , ואת התפתחותו . אלה יוצגו כחלק מהדיון בזיכרון , אשר מהווה הקשר מתאים במיוחד לחקר השינויים שהסימנים יוצרים בתיפקודים הפסיכולוגיים הבסיסיים . שכן הדיון בזיכרון חושף בבירור את המקור החברתי של הסימנים , וגם את תפקידם המכריע בהתפתחות הפרט . המקורות החברתיים של הזיכרון הבלתי ישיר ( המתווך ) מחקר השוואתי של הזיכרון האנושי מגלה , שכבר בשלביה הראשונים של ההתפתחות החברתית קיימים שני סוגי זיכרון , הנבדלים זה מזה באופן עקר...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד