פרק 1 כלים וסמלים בהתפתחות הילד

המטרה הראשונית של הספר שלפנינו היא לאפיין את ההיבטים האנושיים הייחודיים של ההתנהגות ולהעלות השערות לגבי אופן היווצרותם במהלך ההיסטוריה האנושית , ולגבי התפתחותם במהלך חייו של הפרט . ניתוח זה נוגע לשלוש שאלות בסיסיות : א . מהו הקשר שבין בני האדם לבין סביבתם הפיסית והחברתית ? ב . אילו צורות פעילות חדשות אחראיות לכך שהעבודה הפכה להיות אמצעי התיווך הבסיסי בין האדם לטבע , ומהן התוצאות הפסיכולוגיות של צורות פעילות אלה ? ג . מה אופי הקשר שבין השימוש בכלים לבין התפתחות השפה ? אף שאלה מאלה לא טופלה במלואה על ידי המדענים המתעניינים בהבנת הפסיכולוגיה של בעלי החיים ושל האדם . קארל שטומפף , ( Stumpf , 1900 ) פסיכולוג גרמני בולט בתחילת המאה ה , 20 ביסס את מחקריו על מערכת הנחות שונה לגמרי מאלה שאני משתמש בהם . הוא הישווה בין חקר התפתחות הילד לבין חקר הבוטניקה , והדגיש את האופי הבוטני של ההתפתחות , שאותה קישר עם ההבשלה של כלל האורגאניזמים . העובדה היא , שההבשלה כשלעצמה היא רק גורם משני בהתפתחות צורות כה מורכבות וייחודיות כמו התנהגות האדם . התפתחותן של התנהגויות אלה מאופיינת במעברים מצורת התנהגות אחת ל...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד