הקדמה למהדורה העברית

באמצע שנות ה 70 תורגם קובץ פרקים מכתבי ויגוצקי על ידי מייקל קול , ורה ג'וךשטיינר , סילביה סקריבנר ואלן סאוברמן , עבור ציבור דוברי האנגלית . זו הייתה מהדורה מקוצרת מאוד של ספרו מחשבה ושפה - '( 1962 ) והיה הספר הראשון של ויגוצקי שתורגם לאנגלית , ועתה הוא מובא בנוסח עברי . קול וחבריו בחרו ליצור אוסף שישקף היבטים שונים של משנתו של ויגוצקי , במקום לתרגם בשלמות את אחת מעבודותיו . ארבעת הפרקים הראשונים בקובץ זה מבוססים על קטעים מהמונוגרפיה של ויגוצקי ולוריד . "כלי וסמל בהתפתחות 2 , "הילד אשר נכתבה בשנת 1930 אך פורסמה רק בשנת . 1984 קול השתמש בקטעים שתורגמו לאנגלית באופן גס על ידי אלכסנדר לוריה . הפרק החמישי מבוסס על "ההיסטוריה של התפתחות תפקודים שכליים / 'גבוהים שכתב ויגוצקי בשנת 3 , 1931 ואשר פורסם רק בשנת . 1960 הפרק השישי מבוסס על מאמרו של ויגוצקי "בעיית הלמידה וההתפתחות השכלית בגיל 4 בית , "הספר שפורסם בשנת . 1935 הפרק השביעי , "המשחק ותפקידו בהתפתחות השכלית של , "הילד מבוסס על ההרצאה שנתן ויגוצקי בשנת , 1933 ואשר פורסמה רק בשנת . 1966 הפרק השמיני , "קדם היסטוריה של , "הכתיבה פורסם בשנת ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד