למידה בהקשר חברתי התפתחות התהליכים הפסיכולוגיים הגבוהים

לב ויגוצקי לב ויגוצקי למידה בהקשר חברתי התפתחות התהליכים הפסיכולוגיים הגבוהים לב ויגוצקי למידה בהקשר חברתי התפתחות התהליכים הפסיכולוגיים הגבוהים עורכים : מיכל צלרמאיר ואלכס קוזולץ  אל הספר
הקיבוץ המאוחד