ספרים ותרגומים של הרשב מתחום ספרות יידיש

הספר התמציתי הנוכחי נתמך ומומחש בשורה של ספרים קונקרטיים יותר , שבהם ניסיתי לתרגם ולהציג בעברית ובאנגלית כמה משוררים בולטים מספרות יידיש . בשנים האחרונות בין פרסומים אלה היו : בנימין הרשב , שירת היחיד בניו יורק : דיוקנאות של ארבעה משוררי יידיש בתרגום עברי ( כתבים נבחרים , כרך , ( 'ה כרמל ירושלים / המכון הישראלי לפואטיקה וסמיוטיקה , אוניברסיטת תל אביב , . 2002 יעקב גלאטשטיין , משורר בניו יורק . מבחר שירים מכל הספרים , ערך ותרגם בנימין הרשב , ספרי סימן קריאה / הוצאת הקיבוץ המאוחד , . 1990 בנימין הרשב , אינטרוספקטיביזם בניו יורק : כולל מבחר שירי א' לילס בתרגום מיידיש , הוצאת הקיבוץ המאוחד . 1997 משה לייב הלפרן , מתופף בחוצות : מבחר שירים , תרגם והקדים מבוא בנימין הרשב , מוסד ביאליק , ירושלים . 1993 שלום עליכם , אביה החלבן ומונולוגים , תרגום מיידיש ואחרית דבר : ה . בנימין , ספרי סימן קריאה / הוצאת הקיבוץ המאוחד , . 1983 א' סוצקבר , כינוס דומיות , תרגם מיידיש והקדים מבוא בנימין הרשב , ערכה ניצה דרורי פרמן , הוצאת עם עובד . 2005 שירים רבים בתרגום מיידיש פורסמו גם בספרי : בנימין הרשב , שירה ....  אל הספר
כרמל

בנימין הרשב