9 סופה של שפה

מיר , די ווארטפראלעטאריער נאכט . איןרי טתקלסטע ערטער פינקלען ררערטער . סיג"ען אפ גאנצע שיפן מיט באגריפן . און , 77 באפאנצערט מיט שורייגן ארן קלוגזיין . רריקלסט אפ ררארט פרן מ"ן . אנחנו . פרולטריון המלה לילה . במקומ 1 תההשר-כים נרצצרת מלים . מפלי גר אניר ת ת ^ 0-מר ר המשגים . ראתה , משר ין בשתייה ר-תברנה , מקלף מלה ממשמעות המשורר האינטרוספקטיביסטי הצעיר יעקב גלאטשטיין ( 1971-1896 ) חש שאין אדם יכול להבין את ה"וועלט פלאנטער" ( פקעת העולם ) כאשר ספינות עמוסות רעיונות מפליגות , בלתי ניתנות להשגה . המשורר האינטרוספקטיביסטי לובש את שריון החוכמה האישית והשתיקה מול החברה הצרחנית , הפוליטית , משקיף באירוניה על התודעה שלו , ומנסה לשחרר מילים ממשא המשמעות . בשירתו המוקדמת גלאטשטיין אינו מתכחש ליהדותו , אלא שהיא לא רלוונטית למצב האנושי שהוא מייצג . שרידים יהודיים הם פשוט חלק מ"הבזקי הזיכרון" שלו , המהבהבים פתאום בשדה התודעה , כמו המילה הנדירה "טירטל טויבן" מילדותו , בשירו טירטל טויבן יוני" ) ( "התור ( משורר בניו יורק , עמ' . ( 12 בשירו , " 1919 " תאריך היסטורי מלא כותרות אדומות על המהפכה האדומה , ...  אל הספר
כרמל

בנימין הרשב