הזרמים העיקריים

שירת יידיש שנוצרה באמריקה לא הייתה מעולם שלוחה של ספרות יידיש במולדת הישנה ; היא התפתחה מתוך הדינמיקה של ספרות יידיש באמריקה . אף שלעתים קרובות נדמה היה למשורריה כי הם ענף חדש של עץ שופע , פליטים שנשטפו אל חוף מוזר , שירת יידיש בארה"ב התפתחה למעשה במקביל לתחיית שירת יידיש באירופה , ואפילו הקדימה אותה בהישגיה הגדולים . משוררי יידיש רבים באמריקה עדיין קראו שפות אירופיות ( בפרט רוסית וגרמנית ) ולעתים קרובות שאבו חומרים ממקורות שונים בתרבות היהודית והלא יהודית באירופה , שאליהם נקשרו בנעוריהם . השפעות אלה , לצד ההתפתחות העצמאית של שירה יידית ופואטיקה יידית באמריקה , והלחצים שמקורם בקהלי הקוראים הנפרדים שלהם , גרמו לכך שכתיבתם תהיה שונה גם משירת יידיש באירופה וגם מן השירה האנגלית שנכתבה סמוך אליהם . עם זאת , שום דור של משוררי יידיש באמריקה לא היה חלק ממגמה עולמית בשירת יידיש . החיים בארצות הברית , שכללו לא רק תנאי עבודה קשים אלא גם אווירה שלווה יותר מבאירופה - ותחושה של חופש - תרמו לשוני הזה , כפי שתרמו לכך השירה האמריקנית והרעיונות החברתיים בארץ החדשה . האירועים המחרידים של המאה העשרים , וב...  אל הספר
כרמל

בנימין הרשב