הרקע החברתי

סופרי יידיש באמריקה חשו לעתים קרובות שהם פליטים של ספרות גדולה ; שיהודי אמריקה מפוררים מדי , עסוקים מדי בפרנסה או בהתבוללות מכדי שתיווצר ביניהם קהילת קוראים אמיתית ; וכי הבסיס האמיתי והעמוק של יידיש הוא המוני היהודים במזרח אירופה . למעשה , בארצות הברית התפתחה ספרות יידיש חדשה , בלתי תלויה בספרות היידיש של אירופה . במונחים של דובנוב , המרכז ההיסטורי של החיים והתרבות היהודיים נדד מפולין ומרוסיה לארצות הברית , שם הוא עיצב מחדש את הצורות הישנות - ובהן ספרות יידיש - ובו בזמן פיתח צורות חדשות , מתאימות יותר לסביבה , ממוסדות בשפה האנגלית או משולבות במסגרת האמריקנית הכללית . בשיאיה , שירת יידיש לא רק ניצלה את מלוא היקפה של השפה , והעשירה אותה בדרכים רבות , אלא גם נהנתה מן הצומת התרבותי היוצא מן הכלל שבו מצאו עצמם דורות של סופריה וקוראיה . לצד הרבדים ההיסטוריים והרכיבים הרב לשוניים של השפה עצמה , הדהדו בשירת יידיש נושאים ודימויים של המסורת הדתית , המיתולוגית והתרבותית , העברית והארמית , וזיכרונות ודמויות מן ההיסטוריה היהודית . היא שאבה גם מסיפורים , מרמזים ומהאינטונציות של הספרות והפולקלור הסלא...  אל הספר
כרמל

בנימין הרשב